Onderstaande gedichten zijn van Frank zelf. De foto’s met teksten zijn pagina’s uit het cd-boekje.*

*Vermenigvuldiging en verspreiding op welke manier dan ook is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.